POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
Este responsabil pentru operarea paginii web www.LMMOB.ro si are calitatea de operator pentru LMMOB SRL cu sediul în SAVINESTI STR. CHIMIEI NR 2A JUD. NEAMT, înregistrată la ORC sub nr J27/626/2003, avand CIF RO15406806, prin reprezentant legal Blaga Lucian
Aceasta pagina web se adreseaza exclusiv utilizatorilor cu varsta peste 16 ani.
În vederea respectarii obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabileste categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam la vizita dvs pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrarii, durata prelucrarii, unde pastram și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveti în calitatea dvs de persoană vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertatilor fundamentale ale dvs. și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

DEFINIȚII

”date cu caracter personal” orice informații privind o persoana fizica identificată sau identificabilă („persoana vizata”); o persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
„prelucrare” inseamna orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea;
„operator” înseamna persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreuna cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile și mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
<p”persoana imputernicita” înseamna persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal în numele operatorului;
Va asigurăm ca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunostință.
LMMOB în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigura securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM. SCOPUL. TEMEIUL. DURATA PRELUCRARII

Colectam de la dvs. doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dvs. și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în masura în care acest lucru este permis de reglementarile legale sau se realizează pe baza consimtamantului dvs.
In general prelucram urmatoarele date cu caracter personal ale dvs.:
• Nume și prenume
• Adresa de contact și adresa de livrare
• Numar de telefon
• Adresa de e-mail
• IP
Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depasește perioada necesara îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.
Pentru a asigura principiul transparenței informatiilor la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmeaza modul în care prelucram datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legala) al activitaților prin care prelucram datele tale.

CREAREA UNUI CONT

În momentul crearii unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.LMMOB.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, nr. de telefon și adresa de email, IP.
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea permite să accesați produsele noastre și pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrarii fiind obligația contractuală. În masura în care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. LMMOB nu va putea onora și livra comenzile dvs.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi pastrate pe întreaga existenta a contului creat, pana în momentul stergerii contului, însa nu mai mult de o perioada de 3 ani ani de la data ultimei autentificari în cont sau ultimei comenzi. Te vom notifica înainte de a inchide contul tau de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client. În masura în care ulterior crearii contului ai plasat o comanda datele dvs. vor fi pastrate pe o perioada de 3 ani de la data plasarii ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescriptie.
Datele dvs. prelucrate la momentul crearii contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, vor fi divulgate niciunui tert si nu vor face obiectul unul transfer catre o țara terță sau o organizație internațională

REALIZAREA UNEI COMENZI

În momentul completarii și finalizării formularului de comanda vă solicitam și colectam de la dvs. numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, nr. de telefon si adresa de email si IP
Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, dupa caz, a face un retur de produse. Temeiul prelucrarii il reprezinta obligația contractuala dintre parti astfel cum a fost ea stabilita prin Termeni și Condiții. În masura în care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dvs. LMMOB nu va putea onora și livra comenzile dvs.
Totodata datele dvs. cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dvs. de plata online nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de catre LMMOB , ci doar de furnizorul serviciului de plata electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care il folosesti pentru plata online. Singurele date privind plata efectuata pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizarii tranzacției precum și situația plații. În temeiul obligației legale datele dvs. cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plata vor fi furnizate partenerilor nostri contractuali care ne furnizeaza serviciile IT și vor fi folosite în vederea depunerii declaratiilor fiscale și contabile la autoritatile fiscale.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi pastrate pe întreaga durata a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasarii ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție. Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dvs. cu caracter personal for fi divulgate partenerilor nostri contractuali de încredere, selectați în mod atent:
• furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în Romania;
• furnizorul serviciilor de contabilitate
• furnizorul serviciilor de comunicari și transmiteri corespondența pe e-mail
• furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajuta sa ținem legatura cu tine, situat in Romania;
• curieri cu care avem incheiat un raport contractual;
• procesatorii serviciului de plați online
Datele dvs. prelucrate la momentul crearii contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer catre o țara terta sau o organizație internatională.

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea si dezabonarea la newsletter-ul LMMOB este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțamantului dvs.Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor, etc. Vanzatorului într-o anumita perioadă, fară niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
Pentru a asigura serviciile de marketing colectam de la dvs. adresa de e-mail, nr. de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal îl reprezinta consimțămantul tău, durata prelucrarii fiind intreaga durata a existentei consimțămantului.
Consimțămantul poate fi retras oricand printr-un email trimis la adresa de mail office@LMMOB.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțămantului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuata înainte de retragerea acestuia.
Datele tale nu vor fi transferate catre niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise catre nicio țară terta și/sau organizație internațională.

COOKIE-URI

Site-ul www.lmmob.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permitând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afiseaza site-ul, tip de filtre care se aplica la afisarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor fată de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunatațirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc.
Aceste fisiere cookie ne permit sa salvam adresa dvs. de e-mail, astfel încat sa fiți recunoscut și logat automat la vizita dvs. urmatoare.
Bineînțeles ca puteți accesa pagina noastra web și fară cookies.
În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dvs., puteți să impiedicați stocarea de cookies pe hard discul dvs. prin dezactivarea stocarilor de cookies în setarile browser-ului dvs. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dvs. Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitari funcționale ale ofertelor noastre.

SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrate într-un mod are asigură securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.
Acest site adopta toate masurile de securitate necesare protejarii informațiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atat offline cât și online. Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacat, poziționat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANA VIZATĂ

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertaților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
În ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricarui din urmatoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:
• dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita sa vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii carora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă; existentă unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri;
• dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care va sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica rectificarea fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor în urmatoarele situații: daca ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor; daca prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restricționarea utilizarii lor; daca subscrisa nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; daca v-ați opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor dvs.
• dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita stergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , daca va-ți retras consimțămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă va opuneți prelucrarii și nu există motive legitime care sa prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale.
• dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteti solicita transferul datelor dvs. catre un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțămantul dvs. și prelucrarea este una automată
• dreptul de a vă opune prelucrarii: aveți dreptul sa vă opuneți în orice moment prelucrarii datelor dvs. în scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, în acest caz datele dvs. vor fi șterse
• dreptul de a vă opune sa faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profilare.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simpla cerere adresată LMMOB, în calitate de operator, la sediul nostu sau la adresa de email lmmob@yahoo.com sau prin accesarea funcțiilor puse la dispozitie pe site-ul nostru (link export si stergere).
În situația în care consideri ca ți-au fost incalcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

DATE DE CONTACT

Prezenta Politica se completeaza cu celelalte politici specifice ale LMMOB și Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată catre utilizatori prin e-mail, astfel încat aceștia sa fie permanent informați cu privire la informațiile pe care le colectam, cum le utilizam și în ce circumstanțe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza informațiile în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile.
Prezenta informare a dvs. este limitată la pagina noastra web și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestei pagini web. Nu avem nicio influentă asupra prelucrarii datelor de catre acesti operatori terți si nu ne asumam nicio responsabilitate sau raspundere în legatura cu aceste pagini web.

LMMOB

Persoana responsabila: BLAGA LUCIAN
Mobil: 0744706979
Mail: LMMOB@YAHOO.COM