Asigură conducerea, organizarea şi funcţionarea firmei cu eficienţă maximă prin elaborarea strategiilor de dezvoltare, identificarea oportunitătilor, angajarea resurselor financiare, tehnologice şi umane necesare.

Reprezinta firma faţă de organele de control de specialitate, în relaţia cu furnizorii, clienţii, persoanele/organizaţiile din tara şi din strainatate cu care intra în contact în interes de serviciu.

Aproba procedurile de importanţă generală pentru organizarea şi derularea proceselor principale la nivel de firmă.